2015

Hämeen Hiihto ry:n kevätkokous pidetään 23.4.2015 klo 18.00 Varalan Urheiluopistossa

os. Varalankatu 36, Tampere.

Kahvitarjoilu ennen kokousta.

Kevätkokouksessa käsitellään uusittujen toimintasääntöjen mukaiset asiat.

1. Kokouksen avaus

2.  Valitaan kokoukselle

a        puheenjohtaja

b        sihteeri

c        kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d        ääntenlaskijat

3. Todetaan

a        läsnäolijat

b        äänioikeutetut jäsenet

4.Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5.Päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta

6.Päätetään puheenjohtajalle ja johtokunnan jäsenille ja toiminnantarkastajille

   maksettavista palkkioista.

7.Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi

a        toimintasuunnitelma

b        talousarvio

8.Valitaan joka toinen vuosi johtokunnan puheenjohtaja, jota myös

   kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi.

9.Valitaan kahdeksi seuraavaksi vuodeksi kymmenen (10) johto-

   kunnan jäsentä, joista ensimmäisen toimintavuoden jälkeen erovuorossa

   on viisi (5) jäsentä.

10. Valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja yksi (1) varatoiminnan- tarkastaja

       tarkastamaan tulevan toimintavuoden tilejä.

11.Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 11 §:n mukaisesti

     vireille panemat asiat.

12.Kokouksen päättäminen.

__________________________________________________________________________