Hämeen Viestin säännöt

 

Hämeen Viesti  -  Säännöt

(Hyväksytty Hämeen Hiihdon johtokunnassa 11.10.2017) Muokkaukset 13.11.2018 / Pasi Rajala

Hämeen Viesti on Hämeen Hiihdon jäsenseurojen välinen piirikunnallinen kilpailu ja viestitapahtuma. Viestitapahtuman tavoitteena on 

  1. saada mahdollisimman moni Hämeen piirin alueella hiihtoa harrastava mukaan kilpailemaan,
  2. pitää yllä hiihdon lajinäkyvyyttä yleisöä ja mediaa kiinnostavan viestitapahtuman avulla
  3. selvittää, mikä piirin seuroista on sillä hetkellä kilpailullisesti paras

Hämeen Viesti kilpaillaan saman päivänä kuin 8-, 10- ja 12-vuotiaiden piirinmestaruusviestit ja 14- ja 16 -vuotiaiden HS-aluemestaruusviestit. Hämeen Viestissä on kaksi kilpailusarjaa: ”Naiset” ja ”Miehet”, joissa molemmissa julistetaan erikseen Hämeen Viestin tulokset. Lisäksi lasketaan naisten, miesten ja HS-alueviestisarjojen yhteistuloksen perusteella ”Hämeen Viestin kokonaiskilpailun” tulokset.

Järjestelyoikeus:

Hämeen Viestin järjestäjäksi valitaan vuosittain hakemuksen perusteella jokin Hämeen Hiihdon jäsenseuroista. Hämeen Hiihto ilmoittaa jäsenseuroilleen hakuajan ja valitun järjestäjän. Järjestävä seura valitaan jo noin vuosi etukäteen, jolloin seuraava järjestäjä tiedetään jo edellisten kilpailujen aikana.
Myös Hämeen Hiihto ry. itse voi toimia tarvittaessa Hämeen Viestin järjestäjänä. Hämeen Viestin järjestää aina sama seura joka järjestää myös pm- ja HS-aluemestaruusviestit.

Hämeen Viesti näkyy valtakunnallisessa kilpailukalenterissa piirikunnallisena kilpailuna. Järjestäjä voi halutessaan yhdistää kalenterissa Hämeen Viestin sarjat pm- ja HS-aluemestaruusviesti-kilpailuun.

Osallistumisoikeus:

Joukkuekohtainen osallistumismaksu määritellään vuosittain erikseen Hämeen Hiihdon johtokunnan päätöksellä. 

Hämeen Viestissä hiihdetään kahdessa sarjassa, ”Naiset” ja ”Miehet”. Kummassakaan sarjassa ei ole rajoituksia hiihtäjien iälle. Naisten sarjassa kaikkien hiihtäjien on oltava naisia. Miesten sarjassa kukaan hiihtäjistä ei voi olla nainen. Samana päivänä pm-viesteihin tai HS-alueviestiin osallistuvat hiihtäjät eivät voi osallistua Hämeen Viestiin. Hämeen Viestissä hiihtävillä ei tarvitse olla muuten kilpailutoiminnassa vaadittavaa lisenssiä. Järjestäjällä on oikeus vaatia lisenssittömiltä hiihtäjiltä todistus riittävästä vakuutusturvasta tai vastuuvapauslausekkeen allekirjoitus.

Järjestäjällä on mahdollisuus liittää Hämeen Viestiin harrastesarjoja tai harrastejoukkueita, jotka eivät ole mukana Hämeen Viestin kokonaiskilpailun tuloslaskennassa. Hämeen Viestin järjestäjä hyväksyttää näiden osalta säännöt erikseen Hämeen Hiihdon johtokunnalla.

Hämeen Viestin kokonaistulokseen lasketaan mukaan vain seurojen ilmoittamien joukkueiden tulokset. 
Tulokset lasketaan maailmancup-pistelaskennan mukaisesti miesten, naisten, M/N16 ja M/N14-sarjoista. Jos useampi joukkue samasta seurasta sijoittuu pisteille, kaikkien joukkueiden pisteet lasketaan mukaan seuran kokonaispisteisiin. 

Seuran ilmoittamassa joukkueessa ei voi olla mukana hiihtäjiä, joilla on voimassa oleva maastohiihdon kilpailulisenssi jonkin muun seuran nimissä (huom: ei minkään seuran myöskään piirin ulkopuolella). 

Osuudet:

Naisten viestissä hiihdetään kolme (3) osuutta, joiden pituus on noin 4km (3km – 5km).

Miesten viestissä hiihdetään kolme (3) osuutta, joiden pituus on noin 6km (5km – 8km).

Hiihtotapa on sama kuin HS-aluekilpailujen hiihtotapa.

Tarkat kilpailumatkatilmoitetaan kilpailukutsussa tai kilpailuohjeissa.

Lähtöryhmitys:

Joukkueiden lähtöryhmitys kilpasarjassa määräytyy edellisen vuoden tulosten mukaan. Avoimen sarjan lähtöjärjestys arvotaan. Kilpasarja ja Avoin sarja voidaan lähettää matkaan joko samaan aikaan tai eri aikaan, riippuen joukkueiden määrästä ja olosuhteista.

Palkinnot:

Naisten ja miesten sarjoissa palkitaan vähintään kolme parasta joukkuetta joukkuepalkinnoilla ja vähintään voittajajoukkueiden hiihtäjät yksilöpalkinnoilla. Hämeen Viestin joukkuekilpailussa palkitaan vähintään kolme parasta seuraa seurapalkinnolla. Osuuksien parhaille ei tarvitse jakaa palkintoja.

Järjestävä seura saa halutessaan jakaa enemmän palkintoja virallisille joukkueille sekä avoimen sarjan joukkueille tai arpomalla.

Muut säännöt:

Muilta osin noudatetaan Suomen Hiihtoliitto ry:n voimassaolevia sääntöjä (esim. hiihtotapasäännöt, viestien vaihtosäännöt jne.), sekä järjestävän seuran erikseen laatimia kilpailuohjeita.

Mahdollisen TD:n nimeämisestä päättää Hämeen Hiihdon TD-vastaava yhdessä kilpailun järjestäjän kanssa.  

Yhteistyökumppanit:

Hämeen Hiihto ry. sopii Hämeen Viestin pääyhteistyökumppanin. Järjestävä seura saa nimetä muita yhteistyökumppaneita em. pääyhteistyökumppanin ja Hämeen Hiihdon välisen yhteistyösopimuksen ehtoja kunnioittaen.